Bank Pekao S.A.
Pekao Leasing
Ochrona informacji finansowych i danych osobowych
„PEKAO LEASING” Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych oraz informacji udostępnionych w Portalu Klienta. Wszelkie informacje przekazane przez Klientów są chronione zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Hasło
Służy do logowania w serwisie internetowym Portalu Klienta. Ustanowisz je podczas pierwszego logowania.
Rejestracja aktywności
System automatycznie rejestruje wszystkie czynności Klienta w serwisie.
Wygasanie sesji
Zabezpieczenie, które polega na automatycznym wylogowaniu z serwisu po 20-minutowej bezczynności.
SSL - szyfrowana transmisja danych
SSL szyfrowana transmisja danych zabezpieczona protokołem TLS – zapewniającym wymianę szyfrowanych informacji między przeglądarką internetową a serwerem Pekao Leasing z wykorzystaniem tzw. certyfikatów.
Blokada dostępu
Po trzykrotnej błędnej próbie logowania następuje blokada serwisu.
Rachunki wirtualne - Biała lista podatników VAT
01.12.2019
Rachunki wirtualne, indywidualne dla każdego klienta, są rachunkami przyporządkowanymi do rachunków podstawowych wykazanych na „białej liście”. Chcąc upewnić się, że rachunek indywidualny jest w wykazie, należy w wyszukiwarce wpisać numer rachunku. Więcej
Biała lista podatników VAT
01.11.2019
Z dniem 01.09.2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT) oraz innych ustawach, odnośnie elektronicznego wykazu podatników.

Sprawdź, czy Twój kontrahent figuruje w wykazie. Więcej
Leasing na transport ciężki z ubezpieczeniem GAP
Oferta specjalna dla lekarzy